prijzen incl. btw

Veilig huren, veilig gebruiken

Ze zeggen wel eens ‘een ongeluk zit in een klein hoekje’. Natuurlijk is dit zo, maar Feestverhuur Groningen doet er alles aan om de kans op een ongeluk zo klein mogelijk te maken. 

LET OP!

Het spelen in en op onze opblaasattracties is altijd voor eigen risico van de gebuiker!

 

Wat kunt u van ons verwachten wanneer u een attractie bij ons huurt:

 • Wij leveren alleen kwalitatief goede en veilige producten;
 • Alle attracties hebben een goedgekeurd veiligheidscertificaat;
 • We leveren zoveel als mogelijk schone en droge producten;
 • Alle opblaasattracties zijn voorzien van voldoende verankeringsvoorzieningen.
 • Voor plaatsing van attracties op een harde ondergrond of bij gevaar voor harde wind zijn aanvullende(veiligheid) voorzieningen bij ons, tegen een geringe meerprijs, te verkrijgen.

Let op!

Het komt voor dat er onvoldoende tijd zit tussen het terugbrengen van het product door de ene klant en het doorverhuren aan de volgende klant. Hierdoor is een goede controle niet mogelijk. Wij vertrouwen er dan op dat het product schoon en heel is teruggebracht. Wanneer u onverhoopt geconfronteerd wordt met mankementen bij het gehuurde product, sein ons dan gelijk in. Neem geen attractie in gebruik waarvan de veiligheidsvoorzieningen kapot zijn! Informeer ons zo snel mogelijk over het gebrek zodat we één en ander kunnen herstellen of een alternatief kunnen bieden.
Reclamaties achteraf zijn door ons niet te controleren en geven geen reden tot aansprakelijkheid en korting op of terugbetaling van de huursom!

Wanneer wij een attractie bij u bezorgen en opbouwen:

 • Kunt u ervan uitgaan dat wij de attracties op een veilige wijze plaatsen en voldoende verankeren;
 • Zullen wij de attractie ter plaatse nog een keer nalopen op eventuele gebreken;
 • Maken wij een inschatting van gevaarzetting van de locatie.

Let op!

U blijft als huurder altijd zelf verantwoordelijk voor het plaatsen en het gebruik van de attractie. Raadpleeg onze medewerkers bij twijfel of risico’s. Op onze website vindt u duidelijke handleidingen en veiligheidsinstructies.

Wat verwachten wij van u:

 • Dat u de attractie plaatst op een veilige locatie, het liefst op gras;
 • Dat u de attractie afdoende verankert;
 • Dat u aanvullende maatregelen neemt voor een veilig gebruik bij plaatsing op een harde ondergrond (valmatten) en harde wind (verankeringen);
 • Dat u het product gebruikt of laat gebruiken zoals het bedoeld is;
 • Dat u de veiligheidsinstructies heeft gelezen en dat u hiernaar handelt;
 • Dat u toezicht (18+) houdt op het gebruik van de attractie en de kinderen begeleidt;
 • Dat u de producten schoon en heel weer retourneert;
 • Dat u eventuele schade aan ons meldt.

Voor het plaatsen en gebruiken van onze opblaasattracties gelden onderstaande voorwaarden.

Plaatsen:

 • Zorg voor voldoende ruimte voor het speeltoestel. Vrije ruimte voorkant 3,5 m en rondom 1,8 m;
 • De omgeving waarin de attractie wordt geplaatst moet voldoende (ver)licht zijn. Het is echter niet toegestaan om lampen in of aan het kussen op te hangen;
 • De attractie mag niet worden geplaatst in een brandgevaarlijke omgeving;
 • Plaats de attractie op een egale en zachte ondergrond (bij voorkeur gras) waarbij voldoende mogelijkheid bestaat om de attractie te verankeren.
 • De ondergrond moet schoon zijn. Dat wil zeggen dat er zich geen obstakels onder het luchtkussen bevinden zoals keien, glasscherven en dergelijke. Bij voorkeur een grondzeil plaatsten onder het luchtkussen nadat de ondergrond is vrijgemaakt van obstakels;
 • Veranker de attractie met grondankers aan de aangebrachte ringen
 • Wanneer u de attractie op een harde ondergrond (bestrating) plaatst moet u dit bij de reservering aangeven. De volgende aanvullende veiligheidsmaatregelen zijn dan verplicht!
  • Veranker de attractie aan de ondergrond. Gebruik hiervoor vaste punten (putten, verlichtingspalen e.d.) of spijkerhaken bij tegel- of klinkerverharding of zware gewichten bij asfalt- of betonverharding. De spijkerhaken leveren we standaard mee, gewichten kunt u tegen een geringe meerprijs meebestellen.
  • Plaats valmatten rond de open delen van de attractie.
 • De attractie mag en kan alleen versleept worden door mankracht. Verslepen door grote en zware machines is niet toegestaan!
 • Sluit de attractie met behulp van een spanband aan op de meegeleverde blower(s). Plaats de blower op de maximale afstand van het speeltoestel.
 • Sluit de (lucht) uitstroomopeningen van de attractie en sluit de blower aan op een stopcontact met randaarde. Bij gebruik van een verlengsnoer dient deze geheel te zijn uitgerold.
 • Elke afzonderlijke blower aansluiten op een aparte stroomgroep.

Let op!

Onder slechte weersomstandigheden, zoals zware regenval, zware wind of krachtige windstoten (meer dan kracht 5 Bft) mag de attractie niet buiten worden gebruikt.

Gebruik:

 • Het gebruik van de attractie is alleen toegestaan onder toezicht van een volwassen persoon. De begeleiders moeten volledig op de hoogte zijn van de gebruikershandleiding(en). De toezichthouder moet als zodanig herkenbaar zijn. De begeleiding ziet erop toe dat de spelregels worden nageleefd.
 • De minimale leeftijd van de gebruikers is 4 jaar met uitzondering van de mini springkussens (3 jaar).
 • De attracties zijn bedoeld voor kinderen en jeugd, daarom mag de gebruiker niet langer zijn dan 1,80 meter.
 • Het maximaal aantal toegestane gebruikers verschilt per attractie, raadpleeg hiervoor de gegevens op de website. Gebruik hiervoor echter het gezonde verstand. Zorg altijd voor een veilige speelomgeving, vooral voor de jonge kinderen. Soms is het nodig het enthousiasme van de jeugd te temperen!
 • Het betreden van het luchtkussen is op eigen risico, communiceer dit duidelijk. Grijp in bij gevaarlijke situaties (klimmen op zijwanden is niet toegestaan);
 • Het leeftijdsverschil van de gebruikers dient zo gering mogelijk te zijn.
 • Het nuttigen van voedsel en drinken en het dragen van schoenen, brillen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen op de attractie is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om te roken of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij het gebruik van de attractie.
 • Het is niet toegestaan te worstelen, te duwen en op de wanden te klimmen.
 • Bij een windkracht van meer dan 5 Bft mag de attractie niet gebruikt of opgeblazen worden. Windkracht 5 Bft heeft de volgende kenmerken: Vrij krachtige, frisse bries, matige langere golven, veel schuimkoppen, kleine bomen bewegen.
 • Indien de attractie druk begint te verliezen moeten alle gebruikers direct van de attractie. De minimale werkdruk bedraagt 10 mbar, de maximale druk is 13 mbar.

Wilt u hulp bij uw feest?

Feestverhuurgroningen heeft goed geïnstrueerde en kundige medewerkers. U kunt daar uiteraard gebruik van maken! Graag begeleiden wij de attracties voor u en zorgen ervoor dat u ongehinderd kunt genieten op uw feest. Vraag naar de mogelijkheden.

 

 

Uw feest is ons feest!

Samen zorgen we voor een veilige speelomgeving. Wij doen het onze, doet u het uwe?!