prijzen incl. btw

Gebruikershandleiding Get him off!

Plaatsing

 • Er dient voldoende ruimte te zijn rond het speeltoestel, minimaal 180 cm. De omgeving waarin de luchtkussen geplaatst wordt dient voldoende (ver)licht te zijn. Het is echter niet toegestaan om lampen in of aan de kussen op te hangen.
 • De luchtkussen mag niet worden geplaatst in een brandgevaarlijke omgeving.
 • Plaats de luchtkussen op een egale en zachte (gras, schuim, geen zand) ondergrond waarbij voldoende mogelijkheid bestaat om de luchtkussen te verankeren. De ondergrond dient tevens schoon te zijn, d.w.z. dat er zich geen obstakels onder de luchtkussen mogen bevinden zoals keien, glasscherven, e.d. Zo nodig een grondzeil plaatsten onder de luchtkussen nadat de ondergrond van obstakels is vrijgemaakt.
 • De luchtkussen mag en kan alleen versleept worden door mankracht. Verslepen door grote en zware machines is niet toegestaan!
 • De luchtkussen ter plaatse van de, aan de kussen aangebrachte, ringen verankeren met grondankers of, bij plaatsing op een harde ondergrond, met in de grond verankerde objecten of betonblokken.
 • Bij het plaatsen van een luchtkussen op een harde ondergrond (steen, beton, asfalt, geen grind) de kussen zo goed mogelijk zekeren aan stevige in de grond verankerde objecten zoals een boom, hek of put. Zo nodig een tegel verwijderen en hier een haring in de grond slaan. Feestverhuur heeft betonblokken beschikbaar wanneer er geen andere mogelijkheid is om de kussen vast te maken. Vraag naar de mogelijkheden.
 • Het einde van de luchtslang zo strak mogelijk met een spanband aansluiten op de meegeleverde blower van 1,1 KW of 1,5 KW. Plaats de blower op de maximale afstand van het speeltoestel.
 • Controleer of de uitstromingsopeningen van de luchtkussen gesloten zijn.
 • De blower aansluiten op een stopcontact met randaarde. Bij gebruik van een verlengsnoer moet deze geheel uitgerold zijn.

Als de luchtkussen niet hard wordt:

 • Een van de ontluchtingsgaten zit niet goed dicht.
 • Er is iets voor de ingang van de blower gewaaid.
 • U gebruikt te veel stroom op één stroomgroep. Zet de blower dan op een andere stroomgroep.

 

Leeg laten attractie

 • Maak de luchtkussen van binnen en buiten schoon. Er mag geen zand of andere vervuiling achterblijven.
 • Zorg dat er niemand meer in of op het object aanwezig is alvorens de luchtkussen leeg te laten lopen. Trek de stekker van de blower uit het stopcontact en maak de luchtslang los van de blower. Open vervolgens de uitstroomopeningen van de luchtkussen.
 • Nadat de lucht uit de luchtkussen is verdwenen de kussen opvouwen (zie schets). Vervolgens de luchtkussen zo compact mogelijk oprollen en met de bijgeleverde spanbanden bijeen binden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiligheid

Algemene voorwaarden

 • Onder slechte weersomstandigheden, zoals zware regenval, zware wind of krachtige windstoten (meer dan kracht 5) mag de luchtkussen niet buiten worden gebruikt.
 • Er moet voldoende en goed geïnstrueerde begeleiding bij de luchtkussen aanwezig zijn. De begeleiding (18+) moet volledig op de hoogte zijn van de inhoud van de gebruikershandleiding. De begeleiding ziet er op toe dat de spelregels worden nageleefd.

Gebruik attractie

 • Betreden van de luchtkussen geschiedt op eigen risico.
 • De minimale leeftijd van de gebruikers is 4 jaar, de maximale leeftijd is 14 jaar. De maximale lengte van de gebruikers is 180 cm.
 • Het maximale aantal gebruikers gelijktijdig is 2 personen.
 • Het leeftijdsverschil van de gebruikers dient zo gering mogelijk te zijn.
 • Het gebruik van schoenen, brillen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen op het springkussen is niet toegestaan.
 • Het gebruik van voedsel en drinken in of op het springkussen is niet toegestaan.
 • Bij het gebruik van het springkussen is het niet toegestaan om te roken of onder invloed van drugs, alcohol of ander geestverruimende middelen te zijn.
 • Het is niet toegestaan te worstelen of elkaar te duwen.
 • Het is niet toegestaan op de buitenwanden klimmen.

 

Bij calamiteiten

 • Bij stroomuitval of storing aan de ventilator mag het springkussen niet gebruikt worden.
 • Indien het springkussen druk begint te verliezen moeten alle gebruikers direct van het springkussen. De minimale werkdruk bedraagt 10 mbar, de maximale 13 mbar.
 • In geval van calamiteiten moet de begeleiding er op toezien dat de luchtkussen onmiddellijk wordt verlaten. Bij het inzakken van de luchtkussen de toegang (en de eventuele ramen) open houden om de luchttoevoer te behouden.